Gniezno i Ostrów Lednicki

to właśnie tu, w kolebce polskiej państwowości, książę Polan – Mieszko I – powziął decyzję o przyjęciu przez siebie i swój dwór chrztu.

Powiat Gnieźnieński, Miasto Gniezno i Gmina Łubowo wraz z podległymi instytucjami,
we współpracy z władzami kościelnymi, przygotowały z okazji 1050. rocznicy tego wydarzenia
atrakcyjny program imprez kulturalnych oraz edukacyjnych, skierowanych do wszystkich,
którzy w 2016 roku zdecydują się odwiedzić ziemię gnieźnieńską: Ostrów Lednicki i Pierwszą Stolicę Polski.


Jak to się stało?

Oto szybkie kalendarium:
rok 965 – przyjazd na dwór Mieszka jego przyszłej żony Dobrawy oraz ślub Mieszka I i Dobrawy
rok 966 – chrzest Mieszka I oraz jego dworu
rok 968 – Jordan zostaje pierwszym biskupem Polski
rok 1000 – utworzenie w Gnieźnie pierwszego arcybiskupstwa

Nasze państwo zyskało na znaczeniu!

Jako świetny polityk, wiedziałem, że przyjęcie chrztu postawi mnie na równi z innymi władcami chrześcijańskiej Europy.

Zawarłem korzystny sojusz!

Dzięki ślubowi z Dąbrówką
i przyjęciu chrześcijaństwa z rąk czeskich przypieczętowałem polsko-czeski sojusz.

Utarłem nosa niesfornym sąsiadom!

Wejście do rodziny chrześcijańskich władców i potęga mojego wojska otworzyły mi drogę do zostania sprzymierzeńcem cesarza, który nazywał mnie nawet swoim przyjacielem.

Umocniła się moja rola jako władcy!

Kościół głosił, że władza pochodzi od Boga, a sprzeciwianie się władcy jest grzechem. Dzięki temu miałem solidne argumenty przeciw ewentualnym buntownikom.

Nauczyliśmy się czytać
i pisać!

W tamtych czasach jedynie ludzie Kościoła posiadali te niedostępne dla innych umiejętności. Po przyjęciu chrztu zaczęli oni przybywać do Polski, by kształcić kolejnych duchownych!

Rozwinęła się nowa kultura i sztuka!

Przyjęcie nowej wiary zaowocowało budową wielu kościołów oraz powstaniem wielu rzeźb i obrazów.

W końcu mieliśmy coś, co nas łączy!

Moje państwo składało się z wielu plemion, z których każde czciło inne bóstwa. Dzięki wspólnej religii, znaleźliśmy integrujący nas, wspólny mianownik.

Staliśmy się częścią chrześcijańskiej Europy!

Od teraz mogliśmy się czuć częścią większej wspólnoty, która zwracała swoje oczy i serca ku Rzymowi.Brak wydarzeń